ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 04

                                                                    29/8/2016 đến 4/9/2016

Năm học 2016-2017

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 29/8

8h15

 Họp Chi Bộ Khoa HTTTKT

Toàn bộ đảng viên Khoa HTTKT

Văn phòng Khoa HTTTKT , phòng 210

Bí Thư Chi Bộ Khoa HTTTKT

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường.

-BCH Công đoàn trường.
-Mời Chủ tịch các CĐBP.

Phòng họp

Chủ tịch

Công đoàn

BA-30/8

7h45 - 17h30

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quýêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quýêt Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI

-Toàn thể đảng viên;
- Các đồng chí giữ chức vụ từ Trưởng bộ môn và tương đương trở lên;
- Quần chúng ưu tú đang được theo dõi.

Hội trường

Bí thư Đảng ủy

15h30

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về " Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

-Toàn thể đảng viên và CBVC 

Hội trường

Bí thư Đảng ủy

TƯ – 31/8

8h00

Tiếp CBVC, công đoàn viên 

Trường CĐCNTT

CBVC, công đoàn viên có nhu cầu

 Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch

Công đoàn

 

8h00

Hội nghị CBVC Khối Hành chính 1

năm 2016

-Toàn thể CBVC Khối Hành chính 1

-Đại biểu khách mời

Phòng họp

BTC

 

14h00

Hội nghị CBVC Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế năm 2016

-Toàn bộ GV khoa HTTTKT

-Đại biểu khách mời (Ban Giám hiệu, Đại diện Đảng ủy, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Trưởng các Phòng, Tổ trực thuộc, BCN Khoa CNTT)

Văn phòng Khoa HTTTKT - A210

BTC

15h00

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

mở rộng

- Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN;

- Mời:

+ Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc;

+ Cán bộ phụ trách công tác Hội Sinh viên Trường Cao đẳng CNTT và Đoàn CQ ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch HSV ĐHĐN

NĂM –01/9

8h00

Hội nghị CBVC Khối Hành chính 2

năm 2016

-Toàn thể CBVC Khối Hành chính 2

-Đại biểu khách mời

Phòng họp

BTC

14h00

Họp xác định điểm chuẩn đợt xét tuyển

bổ sung từ 21/8 đến 31/8/2016

- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Lãnh đạo Ban Đào tạo;

- Các CSGDĐH thành viên: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo;

- PH Kon Tum, Khoa Y dược, Viện NC&ĐT Việt – Anh: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Đào tạo.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Đoàn Quang Vinh

 

14h00

Hội nghị CBVC Khoa CNTT năm 2016

-Toàn thể CBVC Khoa CNTT

-Đại biểu khách mời

Phòng họp

BTC

SÁU-02/9

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

 

 

 

BẢY-3/9

 

 

 

 

 

CN-4/9

 

 

 

 

 

 
 

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Đại học Đà Nẵng
  • Đại học Bách khoa
  • Đại học Kinh tế
  • Đại học Sư phạm
  • Đại học Ngoại ngữ
  • Cao đẳng Công nghệ
  • Khoa Y dược
  • Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum
Loading
  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
     


Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116