HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. HUỲNH CÔNG PHÁP

        ĐT: (02363)3667127 
       Email: hcphap@cit.udn.vn

Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của nhà trường.
Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
 • Chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Tổ chức – Nhân sự.
 • Công tác tuyển sinh.
 • Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.
 • Quy hoạch và chiến lược phát triển.
 • Kế hoạch - tài chính.
 • Cơ sở vật chất.
 • Phụ trách chung các đơn vị trong Trường và trực tiếp chỉ đạo
  • Phòng Tổ chức - Hành chính
  • Phòng Kế hoạch - Tài chính
  • Khoa Công nghệ Thông tin
  • Tổ Hợp tác quốc tế
  • Công đoàn Trường
  
 
Minimize
 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. CAO XUÂN TUẤN

Điện thoại: (02363) 366711
Email:  cxtuan@cit.udn.vn
 
Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên.
Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
 • An ninh - Quốc phòng; Phòng chống thiên tai cháy nổ, tệ nạn xã hội
 • Hành chính – Văn phòng
 • Đào tạo chính quy tại trường và các chương trình đào tạo liên kết trong và ngoài nước
 • Công tác sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
 • Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
 • Thanh tra giáo dục
 • Pháp chế và thi đua - khen thưởng.
 • Phụ trách trực tiếp các đơn vị :
  • Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
  • Phòng Công tác sinh viên và Ký túc xá sinh viên
  • Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
  • Tổ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục
  • Đoàn Thanh Niên CS HCM và Hội Sinh viên

  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116