Công trình NCKH
Minimize

STT

Năm

Đề tài

Mã số

Họ và tên

Loại

1

2008

Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

B2008-ĐN07-01

TS. Trần Tấn Vinh

Cấp Bộ

2

2008

Nghiên cứu xây dựng quy trình và hệ thống phần mềm hỗ trợ đào tạo kế toán máy

B2008-ĐN07-02

TS. Lê Minh Thái

Cấp Bộ

3

2008

Nghiên cứu chiết tách cerium từ sa khoáng Monazit Quảng Nam

B2008-ĐN07-03

PGS.TS. Phạm Văn Hai

Cấp Bộ

4

2008

Biệ pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng

T2008-07-01

ThS. Phan Văn Minh

Cấp cơ sở

5

2008

Những giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ thu chi ngân sách Nhà nước tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng

T2008-07-02

Mai Thị Lợi

Cấp cơ sở

6

2008

Hệ thống hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng

T2008-07-03

ThS. Nguyễn Đức Hiển

Cấp cơ sở

7

2008

Hệ thống Quản lý công văn

T2008-07-04

KS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Cấp cơ sở

8

2009

Xây dựng website quản lý đồ án sinh viên thuộc Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng

T2009-07-05

ThS. Trần Đình Sơn

Cấp cơ sở

9

2009

Triển khai phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

T2009-07-06

KS. Nguyễn Văn Bình

Cấp cơ sở

10

2009

Giáo trình điện tử môn Kế toán quản trị

T2009-07-07

ThS. Trần Thị Mỹ Châu

Cấp cơ sở

11

2009

Xây dựng công cụ quản lý hàng tồn kho trên máy tính

T2009-07-08

CN. Vũ Thu Hà

Cấp cơ sở

12

2010

Xây dựng Website Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

T2010-07-01:

KS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Cấp cơ sở

13

2010

Nghiên cứu hệ thống Microsoft Sharepoint Server xây dựng ứng dụng tính tiền giờ giảng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

T2010-07-02:

KS. Văn Đỗ Cẩm Vân

Cấp cơ sở

14

2010

Ứng dụng moodle quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm tại Trường CĐ Công nghệ Thông tin

T2010-07-03:

KS. Trần Thu Thủy

Cấp cơ sở

15

2010

Phát triển và ứng dụng Firmware Enterprise cho thiết bị Wireless

T2010-07-04:

KS. Lã Trung Kiên

Cấp cơ sở

16

2010

Xây dựng và triển khai phần mềm thư  viện điện tử tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

T2010-07-05

CN. Mai Lam

Cấp cơ sở

17

2010

Khảo sát, đánh giá chất lượng sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

T2010-07-06

CN. Nguyễn Thị Hương Mai

Cấp cơ sở

18

2011

Phần mềm lập và quản lý thời khóa biểu

T2011-07-1

KS. Trần Thị Xuân Trang

Cấp cơ sở

19

2011

Xây dựng module quản lý sinh viên tích hợp vào phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ

T2011-07-2

KS. Dương Thị Mai Nga

Cấp cơ sở

 20  2012
Quy hoạch phát triển hệ thống mạng máy tính tại Trường CĐ Công nghệ Thông tin

T2012-07-03  ThS.Huỳnh Ngọc Thọ Cấp cơ sở
 21 2012
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng kỹ thuật Compressive sensing

 T2012-07-04
 KS. Nguyễn Thị Nông  Cấp cơ sở
 22  2012

Xây dựng Website thông tin đào tạo của trường CĐ Công nghệ Thông tin

 T2012-07-05
 ThS. Nguyễn Văn Bình  Cấp cơ sở
23   2012

Bài giảng điện tử khối kiến thức Kế toán tài chính

 T2012-07-06
 ThS. Vũ Thu Hà  Cấp cơ sở
24   2012

Xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích thông tin kế toán

 T2012-07-07
 CN. Trần Lương Nguyệt  Cấp cơ sở
25   2012

Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 T2012-07-08
 ThS. Nguyễn Linh Giang  Cấp cơ sở
26   2012

Công cụ tách từ tự động tiếng Jrai

 T2012-07-09
 TS. Huỳnh Công Pháp  Cấp cơ sở
  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116