Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Làng Đại học, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

 BAN GIÁM HIỆU

 • Hiệu trưởng: TS. Trần Tấn Vinh
  • Điện thoại: 0511.3667111
  • Email: ttvinh@cit.udn.vn
 • Phó Hiệu trưởng: TS. Huỳnh Công Pháp
  • Điện thoại: 0511.3667116
  • Email: hcphap@cit.udn.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
 • Trưởng Phòng: ThS. Phan Văn Minh
  • Điện thoại: 0511.3667126,     05113.3667117
  • Email: pvminh@cit.udn.vn
 • Phó Trưởng phòng: Trịnh Trung Hải 
  • Điện thoại: 0511.3667126,    05113.3667117
  • Email: tthai@cit.udn.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • Trưởng Phòng: ThS. Trần Đình Sơn
  • Điện thoại: 0511.3667124,   0511.3667113
  • Email: tdson@cit.udn.vn 
 • Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Bình
  • Điện thoại: 0511.3667124,   0511.3667113
  • Email: tvbinh@cit.udn.vn
 • Phó Trường phòng: Đặng Đại Thọ
  • Điện thoại: 0511.3962529
  • Email: ddtho@cit.udn.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 • Trường phòng: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
  • Điện thoại: 0511.3667114
  • Email: ntkngoc@cit.udn.vn
 • Phó Trường phòng: Võ Tùng Giang
  • Điện thoại: 0511.3667114
  • Email: vtgiang@cit.udn.vn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 • Bí thư: ThS. Phạm Tuấn Anh
  • Điện thoại: 0511.3469781
  • Email: ptanh@cit.udn.vn
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Trưởng khoa: TS. Lê Minh Thái
  • Điện thoại: 0511.3667118
  • Email: lmthai@cit.udn.vn
 • Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đức Hiển
  • Điện thoại: 0511.3667118
  • Email: ndhien@cit.udn.vn
 • Phó Trưởng khoa: Văn Đỗ Cẩm Vân
  • Điện thoại: 0511.3667118
  • Email: vdcvan@cit.udn.vn
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
 • Trưởng Khoa: ThS. Trần Thị Mỹ Châu
  • Điện thoại: 0511.3667119
  • Email: ttmchau@cit.udn.vn
 • Phó Trưởng khoa: ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
  • Điện thoại: 0511.3667119
  • Email: htkha@cit.udn.vn
 • Phó Trưởng khoa: ThS. Vũ Thu Hà
  • Điện thoại: 0511.3667119
  • Email: vtha@cit.udn.vn
TỔ KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & TTGD
 • Tổ trưởng: Đặng Đại Thọ
  • Điện thoại: 0511.3962529
  • Email: ddtho@cit.udn.vn
TỔ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 • Tổ trưởng: ThS. Lê Hà Như Thảo
  • Điện thoại: 0511.3667117
  • Email: lhnthao@cit.udn.vn
  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize


UsersOnline

Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 21
Members Members: 0
Total Total: 21

Online Now Online Now:


Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116