Các biểu mẫu về đào tạo, công tác sinh viên, khoa học công nghệ...
  Tìm kiếm
Phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục ra trường
Thumbnail
Phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục ra trường
Kích thước 39 K
Số lượt tải 695
Ngày Wed 08/24/2016 @ 09:16
Tác giả CIT
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp
Thumbnail
Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp
Kích thước 32 K
Số lượt tải 496
Ngày Wed 05/21/2014 @ 11:18
Tác giả CIT
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Đơn đề nghị trợ cấp xã hội
Thumbnail
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.
Kích thước 32 K
Số lượt tải 188
Ngày Fri 10/25/2013 @ 10:47
Tác giả CIT
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Đơn xin thi bổ sung
Thumbnail
Đơn xin thi bổ sung
Kích thước 35 K
Số lượt tải 114
Ngày Tue 09/17/2013 @ 09:30
Tác giả CIT
EMail binhsht@gmail.com
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp
Thumbnail
Kích thước 30 K
Số lượt tải 180
Ngày Wed 06/26/2013 @ 02:22
Tác giả CIT
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Đơn xin hủy học phần tự chọn
Thumbnail
Đơn xin hủy học phần tự chọn
Kích thước 34 K
Số lượt tải 271
Ngày Mon 06/10/2013 @ 02:01
Tác giả CIT
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Mẫu nhận xét của Cán bộ phản biện ĐATN_Khoa CNTT
Thumbnail
Mẫu nhận xét của Cán bộ phản biện ĐATN_Khoa CNTT
Kích thước 42 K
Số lượt tải 51
Ngày Thu 05/09/2013 @ 04:41
Tác giả CIT
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116