Các biểu mẫu về đào tạo, công tác sinh viên, khoa học công nghệ...
  Tìm kiếm
Giấy xác nhận sinh viên
Thumbnail
Giấy xác nhận sinh viên
Kích thước 32 K
Số lượt tải 66
Ngày Thu 09/21/2017 @ 09:37
Tác giả cit
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Giấy xác nhận để vay vốn ngân hàng (Cập nhật ngày 19/09/2017)
Thumbnail
Giấy xác nhận để vay vốn ngân hàng (Cập nhật ngày 19/09/2017)
Kích thước 48 K
Số lượt tải 15
Ngày Tue 09/19/2017 @ 04:00
Tác giả cit
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
Thumbnail
Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
Kích thước 101 K
Số lượt tải 15
Ngày Tue 09/19/2017 @ 03:57
Tác giả cit
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
Thumbnail
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
Kích thước 18 K
Số lượt tải 10
Ngày Tue 09/19/2017 @ 03:56
Tác giả cit
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Đơn đề nghị xét miễn, giảm học phí (Dùng cho sinh viên con cán bộ công chức, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng)
Thumbnail
Đơn đề nghị xét miễn, giảm học phí (Dùng cho sinh viên con cán bộ công chức, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng)
Kích thước 13 K
Số lượt tải 1
Ngày Tue 09/19/2017 @ 03:55
Tác giả cit
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Đơn đề nghị xét miễn, giảm học phí (Cập nhật 19/09/2017)
Thumbnail
Đơn đề nghị xét miễn, giảm học phí (Cập nhật 19/09/2017)
Kích thước 39 K
Số lượt tải 4
Ngày Tue 09/19/2017 @ 03:54
Tác giả cit
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

Phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục ra trường
Thumbnail
Phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục ra trường
Kích thước 39 K
Số lượt tải 848
Ngày Wed 08/24/2016 @ 09:16
Tác giả CIT
EMail
Đánh giá:   Bình luận (0)  Tải về

  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116