click for full size
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có hơn 50.000 học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy. Việc tổ chức các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học,... cho HSSV nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích, hấp dẫn và qua đó hình thành, phát triển thêm cho HSSV một số kỹ năng, nhất là kỹ năng mềm là một việc làm cần thiết.