Thông tin tuyển dụng của một số doanh nghiệp tham gia Tuần lễ giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên.

1. Gameloft

Số lượng tuyển dự kiến của Gameloft:
 • Game Tester: 60 vị trí
 • Lập trình viên: 20 vị trí
 • Game Designer: 5 vị trí
 • 2D Artist: 5 vị trí

2. LogiGear

 • Số lượng tuyển dụng đến cuối năm là 100 lập trình viên

3. Toàn cầu xanh

 • Hiện tại: 10 Frontend developer (HTML/CSS), 5 lập trình viên PHP.
 • Dự kiến các vị trí tuyển trong các đợt tiếp theo: .Net, Kiểm thử, Thiết kế đồ họa.

4. Unitech

 • 30 Lập trình viên Java
 • 10 Lập trình viên PHP
 • 20 Lập trình viên Smartphone
 • 02 Chuyên viên quản lý cấu hình

5. Magrabbit

 • Java developers for enterprise applications
 • Web developers (C#, .NET)
 • Tester
 • Mobile developers (Android, iOS), Designer (chủ yếu)

Đây chỉ là một số thông tin sơ lược.
Các Thông tin chính thức sẽ được các công ty thông báo tại buổi giao lưu.