Sự kiện


  
Thông báo
Minimize

Thông báo triệu tập tham dự Hội nghị CBVC năm 2014

Thông báo triệu tập tham dự Hội nghị CBVC năm 2014

Thông báo xét tuyển đợt 2 - năm 2014

2 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

        Từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014. 
 
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 
      -  Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên; 
     -  Một phong bì  đã dán sẵn tem, ghi rõ  địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để  Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển. 

Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức “Ngày Hội Sáng tạo Công nghệ thông tin - ICT INNOVATION” 21/6/2014

ICT INNOVATION Đà Nẵng 2014 với chủ đề “Tuổi trẻ với sáng tạo” là sân chơi công nghệ bổ ích dành cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn TP; cơ hội để các bạn bạn trẻ đam mê lĩnh vực khoa học máy tính giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiểm tra lại kiến thức, kỹ năng của chính mình và cùng học hỏi lẫn nhau.

Thông báo tổ chức Ngày hội iTECHDAY

Ngày 08/11/2013, Trung tâm CIT thuộc trường CĐ CNTT – ĐHĐN phối hợp với Bệnh viện máy tính Quốc tế iCARE đồng tổ chức “Ngày hội iTECHDAY” nhằm tạo ra một hoạt động ngoại khóa về kỹ thuật, công nghệ, giúp cho sinh viên IT trong trường có cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại, đón đầu xu thế với kỹ thuật IT tiên tiến.

Giới thiệu nhận học bổng Shynnio-en (Nhật Bản)

Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị xét học bổng (đánh máy theo mẫu kèm)
- Bảng điểm của  năm học 2012 - 2013 có xác nhận của Đào tạo 
- Bản sao các xác nhận hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của địa phương
- bản sao các chứng nhận thành tích khác nếu có
Hồ sơ nộp về Phòng CTSV trước ngày 9/11/2013

Thông báo về kế hoạch thực tập chuyên môn - Khoa HTTTKT

1.      Mục đích, đối tượng, yêu cầu
a. Mục đích
- Giúp sinh viên củng cố kiến thức và vận dụng những lý thuyết đã được trang bị vào thực tiễn công tác chuyên môn tại các doanh nghiệp.
- Giúp sinh viên tự rèn luyện năng lực thực hành công tác chuyên môn trong các doanh nghiệp.

Thông báo triển khai cho SV cập nhật dữ liệu cho hệ thống quản lý thông tin sinh viên của ĐHĐN

            Căn cứ công văn số 6512/ĐHĐN-HSSV ngày 28/10/2013 của Đại học Đà Nẵng về việc triển khai cho HSSV cập nhật dữ liệu cho hệ thống quản lý thông tin HSSV ĐHĐN, Phòng CTSV thông báo đến tất cả giảng viên chủ nhiệm và sinh viên khóa 2012 - 2015 các nội dung sau đây:

Danh sách sinh viên khóa 2011-2013 được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2012-2013

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
   
 
   
 
   
 
             
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2011-2013 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 467  /QĐ-CĐCNTT ngày 24 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin)
STT THÔNG TIN SINH VIÊN HỌC BỔNG GHI CHÚ
SỐ THẺ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SINH HOẠT ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC TẬP ĐIỂM ƯU TIÊN, ĐIỂM THƯỞNG ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN XẾP LOẠI HỌC BỔNG
THANG ĐIỂM 4 THANG ĐIỂM 10
1 111C900028 Mai Xuân Đông 01/04/1991 11ILT 2,95 7,62 0,3 7,92 97 Khá  
2 111C900033 Nguyễn Quảng Nam 07/02/1991 11ILT 3,25 8,12   8,12 91 Giỏi  
3 111C900040 Nguyễn Thanh Tân 01/07/1990 11ILT 3,10 7,92   7,92 85 Khá  
4 111C930182 Trần Thị Thu Hiền 10/06/1986 11ALT 3,82 8,74 0,2 8,94 92 Xuất sắc  
5 111C930194 Lê Trọng Vân 18/06/1984 11ALT 3,59 8,54 0,3 8,84 92 Giỏi  
(Danh sách này có 05 sinh viên)
              Đà Nẵng, ngày 24 tháng 9 năm 2013
              HIỆU TRƯỞNG
                         
                         
                         
                         
              TS. Trần Tấn Vinh

Danh sách sinh viên khóa 2010-2013 được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2012-2013

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2010-2013 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 466/QĐ-CĐCNTT ngày 24 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin)
STT THÔNG TIN SINH VIÊN HỌC BỔNG GHI CHÚ
SỐ THẺ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SINH HOẠT ĐIỂM TB ĐIỂM ƯU TIÊN, ĐIỂM THƯỞNG ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN XẾP LOẠI HỌC BỔNG
THANG ĐIỂM 4 THANG ĐIỂM 10
1 101C900013 Chung Văn Chiến 30/05/1991 10I1 4,00 9,38 0,2 9,58 94 Xuất sắc  
2 101C900022 Trần Quang Đại 25/03/1991 10I1 4,00 9,50 0,2 9,70 96 Xuất sắc  
3 101C900037 Vũ Thị Ngọc Hằng 18/02/92 10I1 4,00 9,75 0,2 9,95 98 Xuất sắc  
4 101C900083 Nhựt 05/10/1992 10I1 4,00 9,50 0,2 9,70 88 Xuất sắc  
5 101C900085 Võ Viết Phăng 12/10/1991 10I1 4,00 9,81   9,81 88 Xuất sắc  
6 101C900188 Nguyễn Lê Khánh Hùng 19/08/1992 10I2 4,00 9,38 0,2 9,58 88 Xuất sắc  
7 101C900225 Hoàng Xuân Phi 12/09/1992 10I2 4,00 9,50   9,50 88 Xuất sắc  
8 101C900266 Lê Quang Tuấn 17/10/1992 10I2 4,00 9,81   9,81 88 Xuất sắc  
9 101C910051 Nguyễn Tấn Tây 22/11/1992 10S 4,00 9,44   9,44 88 Xuất sắc  
10 101C910061 Nguyễn Lê Ngọc Vỹ 29/06/1992 10S 4,00 9,44   9,44 88 Xuất sắc  
11 101C920033 Nguyễn Tấn Hùng 19/03/1992 10N 4,00 9,63   9,63 88 Xuất sắc  
12 101C920076 Võ Đức Thắng 01/08/1991 10N 4,00 9,56   9,56 88 Xuất sắc  
13 101C920086 Hoàng Đăng Minh Trí 07/05/1992 10N 4,00 9,38   9,38 90 Xuất sắc  
14 101C930023 Hoàng Thị Ngọc Ánh 17/06/1992 10A1 4,00 8,88 0,5 9,38 96 Xuất sắc  
15 101C930024 Nguyễn Thị Kim Ánh 06/07/1992 10A1 4,00 8,69 0,6 9,29 92 Xuất sắc  
16 101C930076 Lê Nguyễn Minh Thư 03/06/1992 10A1 4,00 9,19 0,3 9,49 92 Xuất sắc  
17 101C930078 Trần Thị Hoa Tiên 25/02/1992 10A1 4,00 9,06 0,2 9,26 92 Xuất sắc  
18 101C930083 Trần Thị Thu Trang 20/03/1992 10A1 4,00 9,19   9,19 86 Xuất sắc  
19 101C930185 Trần Thị Diệu Huyền 27/06/1992 10A3 4,00 9,19   9,19 90 Xuất sắc  
20 101C930214 Ngô Thị Xuân Thu 27/06/1991 10A3 4,00 9,00 0,3 9,30 92 Xuất sắc  
(Danh sách này có 20 sinh viên)
              Đà Nẵng, ngày 24 tháng 9  năm 2013
              HIỆU TRƯỞNG
                         
                         
                         
                         
              TS. Trần Tấn Vinh

Thông báo v/v đăng ký đề tài SV NCKH năm học 2013 - 2014 (Khoa HTTTKT)

            Thực hiện Thông báo số 479/ĐT&NCKH ngày 30 tháng 09 năm 2013 về việc đăng ký thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 – 2014 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế thông báo đến các sinh viên của Khoa về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014 với nội dung cụ thể như sau:

  


Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116